Đầu khẩu Koken 3/8 inch 13400M

Nhà sản xuất: Koken

Đầu khẩu Koken 3/8 inch
Mã số: 13400M, Chiều dài: 32mm
Với các lựa chọn từ 6 đến 24mm
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu khẩu Koken loại 3/8 inch
Mã số: 13400M
Với chiều dài: 32mm, đầu nối loại 3/8 inch
Các cỡ có thể lựa chọn từ 6 đến 24mm

Với yêu cầu cỡ 12mm, mã số tương ứng là 13400M-12

Tham khảo bảng thông số đầu khẩu 3/8" dòng 13400M:

 

Đầu khẩu Koken, Koken 13400M, đầu khẩu tiêu chuẩn 3/8 inch, đầu khẩu dùng chjo lắp ráp Đầu khẩu vặn ốc dòng 13400M

Dùng cho các lựa chọn từ 6 đến 24mm
Chiều dài 32mm
Dùng với súng vặn ốc 3/8 inch

Với loại khẩu dài loại 3/8 inch, tham khảo
Đầu khẩu 3/8 inch 13300M
Đầu khẩu 9.5, đầu khẩu 3/8, Koken, impact socket
Đầu khẩu Koken 3/8 inch, Koken 13400M, khẩu Koken 3/8, tuýp cho súng 3/8 inch Với các cỡ 10, 12, 13, 14, 17, ..
Mã số tương ứng là 13400M-10, 13400M-12, 13400M-13,
13400M-14, 13400M-17, ..
Sản phẩm dùng cho súng vặn ốc 3/8 inch


Bộ đầu khẩu vặn ốc Koken 13241M:
 

Bộ đầu khâu 3/8 inch, Koken 13241M với 11 cỡ Bộ đầu khẩu vặn ốc dòng 13400M

Mã số: Koken 13241M với 11 cỡ khẩu 6 cạnh
Gồm cỡ số: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

Hộp sắt kích thước 240x30x35
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0969193003
Sale 5
Sale 5
02466508010
Tư vấn
Tư vấn
0979809775
Lên đầu trang